Dagligdagen
At mødes på gårdspladsen, drikke en kop the sammen, invitere naboerne på rester, passe hinandens børn og hjælpe hinanden med alt fra store projekter til daglige gøremål, er på mange måder det vigtigste ved fællesskabet.

Formel struktur
Kirstinelund er et kommanditselskab, hvor alle de faste beboere ejer en andel. Indskudet er 25.000 kr.

Praktisk organisering
På et månedligt fællesmøde afgøres alle praktiske spørgmål. Større emner tages op på halvårlige visionsmøder.

Fælles aktiviteter
Vi spiser sammen én gang om ugen, og syv gange om året har vi arbejdsweekend, hvor vi arbejder med de fælles projekter. Desuden holder vi forskellige fester og hyggearrangementer, samt af og til en udflugt.

Fest og hygge
Børn og voksne
Fælles arbejde