Stuehuset

Her har vi 3 lejligheder samt et fællesrum med køkken. Stuehuset er et murstenshus fra midten af 1800-tallet. Som varmekilde har stuehuset et jordvarmeanlæg, som er lavet i foråret 2008. Kloakeringen går til et Biokube-rensningsanlæg, som er opsat i sommeren 2007. Fire af byggegrundene er også tilsluttet dette anlæg.

Byggegrundene
Der er udstykket 6 byggegrunde. Her bygges meget forskelligartede huse, med forskellige materialer og teknikker.
Anders og Ries hus
Gunnild og Jerrys hus
Claus og Marias hus
Helmers hus
Johan og Janes hus
Dorthe og Claus' hus